29 april 2015: Openingstijden verruimt na forse druk

Onze Stichting, bezoekers van het zwembad, Dorpsraad Halsteren en politieke partijen (BSD, GBWP en CDA) zijn het er over eens, dat de voorgestelde openingstijden en tarieven moeiljk te verteren zijn en laten hun stem horen. Kinderen en bezorgde ouders organiseren acties. Politieke partijen spreken het College van B&W erop aan en bereiden moties voor. Onze Stichting draagt statistieken aan van zomerse temperaturen, waaruit geconcludeerd moet worden, dat het zwembad voor een belangrijk deel slechts van 10:00 tot 12:00 uur geopend zal zijn.

Uiteindelijk verklaart wethouder Arjan van der Weegen dat de openingstijden positief worden bijgesteld: vanaf een verwachte 19 graden blijft het zwembad open tot 18:00 uur en vanaf 23 graden tot 19:00 uur. De 2015 tarieven blijven echter ongewijzigd.

 

 

Stichting Behoud Zwembad de Melanen

KvK-nummer 59210087

RSIN 853369057

NL98 SNSB 0945 5729 21