16 april 2015: Gemeente stelt teleur, stichting trekt zich terug uit fietsenstalling project

De Stichting is enorm teleurgesteld in de Gemeente Bergen op Zoom. Sinds juni 2014 spreekt zij met ambtenaren en zwembadbeheerder over de aanleg van een veiligere fietsenstalling bij de ingang van het zwembad De Melanen. Plannen worden uitgewerkt voor de aanleg van een omheinde fietsenstalling naast de ingang, waar toezicht is van het personeel via camera. Beplanting zou worden verwijderd en verharding aangelegd. De gemeente zou hiervoor een begroting maken, waarbij is gesproken over € 25.000. De Stichting zou bijdragen door het hek te financieren en met vrijwilligers bij te dragen bij de uitvoering. Na 9 maanden overleg krijgt de Stichting van de gemeente te horen, dat er uiteindelijk geen budget voor beschikbaar wordt gesteld en alles op de schouders van de Stichting wordt gelegd. Als Stichting zijn we natuurlijk enorm teleurgesteld in de wijze waarop de gemeente met burgerparticipatie omgaat en uiteindelijkzelf de handen ervan aftrekt. Ook wij hebben ons initiatief moeten terugtrekken, omdat wij niet financiëel daadkrachtig genoeg zijn en aanvullende sponsering niet in 3 weken voor opening geregeld krijgen.

Uiteindelijk heeft de directie van het zwembad op aangeven van ambtenaren voor eigen rekening het project afgerond.

 

 

 

Stichting Behoud Zwembad de Melanen

KvK-nummer 59210087

RSIN 853369057

NL98 SNSB 0945 5729 21