23 februari 2015: Nieuwe fietsenstalling in zicht

We hebben recent weer gesprekken gevoerd met de Gemeente Bergen op Zoom en de directie van de beide zwembaden over de plannen om de fietsenstalling te verplaatsen naar een veiligere plek. We hebben nadere overeenstemming over hoe invulling te geven aan een met camera’s bewaakte fietsenstalling aan de Langstraat, bij de ingang van het zwembad Het is de bedoeling dat bij normaal bezoek van het zwembad de fietsen hier geplaatst kunnen worden. Tijdens drukke dagen zal ook uitgeweken moeten worden naar de fietsenstalling op de parkeerplaats achter Monkeytown. De werkzaamheden zullen nog voor de aanvang van het komende seizoen afgerond worden. Wij roepen vrijwilligers op om te helpen met het plaatsen van hekwerken, bestrating en aanplant.

Verder bestuderen we op dit moment een rapport over een studie naar de toekomstige exploitatie van beide zwembaden uitgevoerd door een adviesbureau in opdracht van de gemeente. Een van de lastige punten is de taakstelling van € 400.000 per jaar. We hebben als Stichting inbreng kunnen leveren aan het adviesbureau. Het heeft even geduurd voor het rapport gereed was. Naar aanleiding van dit rapport en onze bevindingen zullen we de gesprekken met de gemeente en het management van de zwembaden vervolgen.

 

 

 

Stichting Behoud Zwembad de Melanen

KvK-nummer 59210087

RSIN 853369057

NL98 SNSB 0945 5729 21