20 februari 2015: Werkzaamheden weer begonnen

Binnen afzienbare tijd gaan de deuren van zwembad de Melanen weer open.
Zoals jullie zelf kunnen zien wordt er al volop gewerkt.
De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van leidingen en nieuwe filters voor het reinigen van het zwembadwater.
Dit om te voldoen aan de eisen voor zwembaden medio 2015 en voor een optimale waterkwaliteit.
 
Wat doet de Stichting op dit moment:
- overleg voeren met de gemeente Bergen op Zoom en het management van het zwembad over het realiseren van een veilige fietsenstalling.
Het afgelopen seizoen zijn er veel fietsen verdwenen en onstonden er onveilige situaties bij de ingang van het zwembad door de grote hoeveelheid fietsen, die daar werden geplaatst. Dit is een onwenselijke situatie voor de bezoekers van het zwembad, de bewoners van de Langstraat als voor weggebruikers. Wij als Stichting proberen hiervoor een gepaste oplossing te vinden.
-aankleding binnenkomsthal.
-overleg voeren met het zwembadpersoneel over de wensen van de bevolking.
- meedenken over een betere exploitatie van het zwembad.
en uiteraard alles in werking stellen om het zwembad open te houden. 
 
De komende tijd zal u de huidige ontwikkelingen zien op onze website, dus blijf kijken.    
Wij blijven u informeren.   

 

 

Stichting Behoud Zwembad de Melanen

KvK-nummer 59210087

RSIN 853369057

NL98 SNSB 0945 5729 21