31 mei 2014: Vooralsnog rust

Het is (tijdelijk?) rustig rondom de Melanen. De verkiezingen zijn achter de rug, waarbij de partijen zich uitspraken voor behoud van een vrij toegankelijk natuurgebied en het open houden van het openluchtbad. Een nieuwe coalitie is gevormd, waarbij de ontwikkelingen in het gebied en het zwembad De Melanen nu behoren tot de portefeullie van wethouder Ton Linssen. De gemeente Steenbergen en Bergen op Zoom hebben de Provinciale subsidies voor het Plan ter verbetering van de Waterlinie binnengehaald (totale bijdrage zo'n 7 miljoen euro).

Nu dienen de plannen verder uitgewerkt en ingevuld te worden. De gemeente heeft daar 3 jaar de tijd voor. Vooralsnog zijn de plannen voor commerciële activiteiten in natuurgebied de Groote Melanen beperkt tot recreatieve activiteiten rondom de kano vijver, waar een waterspeelplaats is gepland. Hoe dat er precies uit gaat zien en in hoeverre het gebied daarvoor afgesloten wordt is niet duidelijk. Daarvoor, en ook voor de rest van het gebied, houden we de vinger aan de pols en houden bijvoorbeeld plannen voor wijzigingen van het bestemmingsplan nauwlettend in de gaten. 

Tot op heden is er beperkt overleg geweest tussen de stichting en de gemeente over de exploitatie van het zwembad. De stichting heeft haar visie gegeven, waarbij zij voorop stelt dat de voorgenomen en onevenredige bezuinigingsdoelstelling van € 250.000 per jaar voor het zwembad De Melanen van tafel gaat. Op basis van de nu beschikbare gegevens vindt de stichting een bezuiniging van € 38.000 reëel en haalbaar. Zij zoekt dit met name in de personeelskosten en flexibele openingstijden. Daarnaast ziet zij mogelijkheden voor extra inkomsten via een actieve promotie van het zwembad bij de bevolking, scholen, vereniging en bedrijven. De stichting streeft er dan ook naar hun betrokkenheid bij het zwembad te verhogen.

De gemeente heeft een externe consultancy bureau in de arm genomen en gevraagd een advies te geven. Deze heeft inmiddels ook een gesprek gehad met de stichting en geluisterd naar onze adviezen.

Ondertussen heeft de nieuwe coalitie bovenop de huidige begrotingen een bedrag van € 500.000 gereserveerd voor de periode 2014 - 2018 voor een wensenlijstje, waar met name ook het zwembad De Melanen deel van uit maakt.

 

 

Stichting Behoud Zwembad de Melanen

KvK-nummer 59210087

RSIN 853369057

NL98 SNSB 0945 5729 21