14 maart 2014: Financiële taakstelling is doodsteek

In de jaren 2012 en 2013 kwamen er verhalen over zware tekorten op het openlucht zwembad in Halsteren en werd er een alternatief geopperd in vorm  van  een pretpark  in het hele Groote Melanen gebied. Dit  zou mogelijkheden  bieden om het zwembad open te houden. Het gebied en het zwembad zouden worden overgedragen aan BillyBird.

Wij hebben ons als stichtingen ingespannen om verkwanseling tegen te gaan, om het zwembad open te houden en het natuurgebied vrij toegankelijk te houden. We hebben ons tot op heden altijd positief opgesteld, waarbij we ervan uit gingen dat ook de plaatselijke bestuurders een positieve instelling hadden. Echter, onze ogen zijn open gegaan.

Voor het zwembad zijn de door het gemeentebestuur voorgenomen bezuinigingen het heetste hangijzer. Deze zullen zonder twijfel het einde van het zwembad betekenen. Waar wij enthousiast onze burgerparticipatie ontplooien om ons zwembad te behoeden van sluiting, blijkt dat onze bestuurders van meet af aan een andere agenda moeten hebben gehad.

In de afgelopen maanden hebben wij veelvuldig contact gehad met alle politieke vertegenwoordigingen in onze gemeente. Men heeft geluisterd en er zijn uiteindelijk moties ingediend, die duidelijk aangaven dat iedere partij het zwembad wilde openhouden. Daarmee moesten de voorgenomen bezuinigingen van tafel en dat was ook aangekondigd, ondanks dat daar nog  geen financiële dekking voorhanden was. Echter, tijdens vervolgoverleg is ons te verstaan gegeven dat de voorgenomen bezuinigingen NIET van tafel zijn. De partijen blijven roepen dat het zwembad open moet blijven, maar desalniettemin dienen de bestuurders de doodsteek toe.

Op de beide zwembaden (De Schelp en De Melanen) heeft de gemeente een taakstelling staan van € 400.000 (bezuiniging in de exploitatie). Haar beoogde verdeling per locatie is schokkend: € 150.000 voor De Schelp en € 250.000 voor De Melanen. Onbegrijpelijk.

Zwembad De Schelp is een overdekt bad, dat het hele jaar open is en een omzet draait van 3 miljoen euro.  Zwembad De Melanen een openluchtbad is, dat 4 maanden per jaar open is en slechts een omzet draait van € 310.000. Dus maar 10% van de omzet van de Schelp. De omzet van De Melanen bestaat uit: toegangsgelden € 115.000, horeca € 25.000 en een gemeentelijke subsidie € 170.000. De omzet is nodig om zo’n € 300.000 aan kosten te dekken. Daarin zit € 15.000 voor huur aan de gemeente en € 170.000 voor personeel, de rest is met name onderhoud. Het zal iedereen duidelijk dat wanneer daar € 250.000 (is meer dan 80%!) uitgeknipt moet worden het einde verhaal is.

 

 

Stichting Behoud Zwembad de Melanen

KvK-nummer 59210087

RSIN 853369057

NL98 SNSB 0945 5729 21