22 januari 2014: Politiek gaat om

De Stichting heeft de afgelopen maanden veelvuldig contact gehad met de fracties van alle politieke partijen in Bergen op Zoom. Enkele partijen waren reeds voorstander van het openhouden van het zwembad De Melanen. We zijn nu zo ver, dat alle partijen, ook de coalitie partijen, van mening zijn dat het zwembad open moet blijven. Met de verkiezingen in aantocht laten verschillende partijen als zodanig van zich horen, zoals u in de media kunt vernemen. Daarmee zijn de financiele problemen echter zeker niet opgelost en is een en ander nog niet zeker gesteld. We blijven waakzaam. 

 

 

Stichting Behoud Zwembad de Melanen

KvK-nummer 59210087

RSIN 853369057

NL98 SNSB 0945 5729 21