Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel om het openlucht zwembad te Halsteren open te houden voor zwemactiviteiten.
Om dit doel te bereiken zal het stichtingsbestuur in gesprek gaan met de gemeente, belangenverenigingen en gelijkgestemde stichtingen, individuele vrijwilligers en/of vrijwilligers in verenigingsverband werven en op gepaste wijze participeren in de exploitatie van het zwembad De Melanen.

Draagt u het zwembad de Melanen ook een warm hart toe?
U kunt zich aanmelden als sympathisant, vrijwilliger of sponsor.
Voor vragen / opmerkingen of tips kunt u hier terecht.

 

Stichting Behoud Zwembad de Melanen

KvK-nummer 59210087

RSIN 853369057

NL98 SNSB 0945 5729 21