Aan de rand van het mooie gebied van de Groote Melanen ligt het openlucht zwembad de Melanen aan de Langstraat.
Vanaf eind april tot begin september kan daar elke dag gezwommen worden. Alleen op dinsdag is het gesloten.
Het is een mooi, goed onderhouden zwembad, maar het bestaat bijna veertig jaar en omdat er nooit veel vernieuwd is, is het nu gedateerd.
Alle zwembaden kampen met een exploitatie tekort en ook dit zwembad heeft te weinig inkomsten naar kosten.
Onze inzet is: Het zwembad voor de inwoners van Halsteren en Bergen op Zoom te behouden en de mogelijkheden te bekijken, hoe de verliesposten te verkleinen zijn, bijvoorbeeld door middel van inzet van vrijwilligers en een duurzamer energiegebruik.
Een zwembad zal altijd geld kosten voor een gemeente, maar de winst die een zwembad oplevert is, dat kinderen spelend met water om leren gaan, ervaringen op doen, die belangrijk zijn voor hun veiligheid in ons waterrijke land. Ook veel ouderen maken regelmatig gebruik van het zwembad en het is bekend, dat sportief bewegen gezondheidswinst oplevert.

Draagt u het zwembad de Melanen ook een warm hart toe?
U kunt zich aanmelden als sympathisant, vrijwilliger of sponsor.

 

Stichting Behoud Zwembad de Melanen

KvK-nummer 59210087

RSIN 853369057

NL98 SNSB 0945 5729 21