Oproep voor communicatie specialist

De Stichting ziet zich graag gesteund door een communicatie specialist. Zie daarover ook de rubriek 'Ontwikkelingen'. Kunt en wilt u daar invulling aan geven meldt u zich dan aan. 

 

Stichting Behoud Zwembad de Melanen

KvK-nummer 59210087

RSIN 853369057

NL98 SNSB 0945 5729 21